Tisztelt Lakosság!

Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 164/2022. (X.7.) számú határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök eseti módosításáról a 68. sz. út nyomvonalának és kapcsolódó létesítményeinek beillesztésével kapcsolatosan. 

A tervezett módosítást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátjuk. 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2.§-a szerinti eltérő rendelkezések értelmében a partnerségi egyeztetés elektronikusan, a község honlapján történik. A munkaanyag a hirdetmény mellékletében található meg. 

A módosítással kapcsolatos véleményüket, észrevételüket írásban tehetik meg 2023. július 28-án 12 óráig, elektronikusan megküldve a vargakata81@segesd.hu email címre, vagy a hivatal ügyfélszolgálatán adhatják le.

Tisztelettel:

Szabad Józsefné
polgármester

Letölthető dokumentumok: