Közlemény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdés értelmében hatóságom a tárgyi ügyben hozott döntéséről az alábbi közleményt közhírré teszi:

A közzététel napja: 2024.06.19.

Az eljáró hatóság neve: Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

A döntés száma: S/2066-4/2024

A döntés tárgya: Ötvöskónyi, 287/5/A hrsz alatt folytatott tevékenységgel összefüggő zajkibocsátási határérték megállapítása

A kérelmező ügyfél neve, lakcíme/székhelye: Euro-Clean System Kft. ( székehelye: Nagyatád, Szarvas utca 2540/3)