Blog

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdés értelmében hatóságom a tárgyi ügyben hozott döntéséről az alábbi közleményt közhírré teszi: A közzététel napja: 2024.06.19. Az eljáró hatóság neve: Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője A döntés száma: S/2066-4/2024 A döntés tárgya: Ötvöskónyi, 287/5/A...

A Mocz Bálint letevőnek - Bogdán Vendel mint jogosulttal szemben letét elfogadása iránt indított eljárásban a bíróság hivatalból elrendelte a 28.Pk.50.631/2024/5. szám alatti végzés hirdetményi kézbesítését, azzal, hogy a hirdetményt tizenöt napra közzé kell tenni a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: honlap), valamint tizenöt napra ki...

2024 SFP-2024-25-beadottLetöltés Jovahagyo-hatarozatLetöltés ...

Tisztelt oldal látogató! 2023. november 29-től megváltozik Önkormányzatunk telefonszáma +36 82 508 128 -ra.A kellemetlenségekért elnézést kérünk. ...

Kérjük, hozza magával TÁJ kártyáját és érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányát. A szűrővizsgálaton és az állapotfelmérésen való részvétel INGYENES, de helyszíni regisztrációhoz kötött! A regisztráció a program meghatározott zárási időpontja előtt 1 órával befejeződik. szurovizsgalat20231020Letöltés ...

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához kapcsolódó pályázati anyag. Az előző évekhez hasonlóan idén is van lehetőség „A” és „B” típusú pályázat benyújtására.   Palyazati_kiiras_A_2023_24_otvoskonyiLetöltés Palyazati_kiiras_B_2023_24_otvoskonyiLetöltés A pályázati űrlapot online lehet letölteni előzetes regisztrációt követően, (azok a pályázók, akik a korábbi években regisztráltak a rendszerben, már...

Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 164/2022. (X.7.) számú határozatában döntött a hatályos településrendezési eszközök eseti módosításáról a 68. sz. út nyomvonalának és kapcsolódó létesítményeinek beillesztésével kapcsolatosan.  A tervezett módosítást a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet...

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2022/2023-as nevelési évre Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évre a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda évkezdésének időpontja 2023. szeptember 1. A beiratkozás ideje: 2023. április 20. – 2023. április 21. 9.00 – 16.00 óra között. Beiratkozni a 7511...

Loading new posts...
No more posts