Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban

PÁLYÁZATI ADATOK

A kedvezményezett neve: Ötvöskónyi Község Önkormányzata
A projekt címe: EFOP 1.6.2-16-2017-00104 „Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban”

Támogatás összege: 94.243. 816 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. június 29.

A PROJEKT BEMUTATÁSA:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata nagy reményekkel és tervekkel, konzorciumban nyújtotta be az „Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban” című pályázatát az EFOP 1.6.2 „Szegregált élethelyzetek felszámolása” támogatási konstrukcióra. A pályázat 2018. április 12.-én támogatói döntésben részesült, így lehetővé vált a támogatási kérelemben vállalt feladatok és célok elérése. A megvalósításhoz konzorciumi partner a települési roma nemzetiségi önkormányzat, a közösségfejlesztésben tapasztalt Roma-Kert Egyesület, és a társadalmi felzárkózási feladatokért felelős Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Somogy Megyei Kirendeltségén keresztül.
Ötvöskónyi a Nagyatádi Járás és Somogy megye leginkább hátrányos helyzetben lévő településeinek egyike. A projektbe bevont célcsoport tagoknak 8 vagy annál kevesebb általános iskolai végzettségük van, ami kevés a tartós, elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. Kiugrási pontot jelenthet az aktív munkaerőpiacra való visszajutáshoz – a felmérési adatok alapján- tervezett képzések és tréningek. Törekszünk a közösségépítésre, közös foglalkozásokra, mely a szegregátumon kívül és belül élők összekovácsolását biztosítja.

STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK:


A potenciális lakosság bizalmának megszerzése.Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje.


Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya.


Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota.


Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat).


Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak.


Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma.


Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.


Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma.


Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra.


Javuljon a közösségi kohézió a településen.


Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat.


Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség (CSOK, kedvezményes építési telek vásárlása, munkaviszony létesítését segítő beavatkozások).


A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-1.6.2-16-2017-00104

PROGRAMOK
SAJTÓKÖZLEMÉNYEK