Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban

A kedvezményezett neve: Ötvöskónyi Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Somogy Megyei Önkormányzat
A projekt címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban.
A szerződött tamogatás összege: 149 811 451,- Ft
A projekt összköltsége: 149 811 451,- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA:

A projekt során új bölcsőde kerül kialakításra, amelynek köszönhetően 12 db új bölcsődei férőhely lesz. A bölcsőde kialakítására, létrehozására a gyermek létszám, valamint a bejelentett szülői igények miatt van szükség. Az önkormányzat úgy határozott, hogy egy meglévő, üres telken új épület építésével kívánja ezt megvalósítani. Az új építést követően egy csoportszoba kerül kialakításra 12 fő befogadóképességgel. Az épületben kialakításra kerül egy vezetői iroda, személyzeti öltöző, melegítő konyha, öltőztető, babakocsi tározó, kerékpártározó, és minden 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben előírt helyiség, funkció. Bölcsődei szakértővel közösen kialakításra került a bölcsődében szükséges eszközök listája, ami magában foglalja a csoportszoba, a gyermekfürdőszoba, a gyermeköltőző, a vezetői iroda, a játszóudvar, a felnőttek munkavégzéséhez szükséges, az egészség- és munkavédelmi, és a nevelőmunkát segítőeszközöket, játékok, valamint a játszóudvar eszközeit.

Akadálymentes műszaki leírás alapján komplex akadálymentesítés fog megvalósulni, azaz a szülők és gyermekek számára valamennyi szolgáltatás akadálymentesen elérhető lesz.

A tervezés során a megújuló energiaforrások közül egy 5 KW napelemes rendszer tervezett az épület délkeleti tetőfelületén. Energiatakarékos megoldások közül az alábbiak alkalmazása tervezett: Falazás: Porotherm 30 N+F falazóelemek, Hőszigetelés: a födém 250 mm vastagságú szárazon fújt cellulóz hőszigetelése (U:0,15 W/m2K), homlokzati szigetelés 20 cm grafit polisztirolból, lábazaton 15 cm extrudált polisztirol hőszigetelés; energiatakarékos lámpák; és kondenzációs gázkazán.

A projekt célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető legyen a színvonalas bölcsődei ellátáshoz és az általuk nyújtott minőségi bölcsődei szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint, hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Ezen célok elérése, a gyermekellátó kapacitások fejlesztése hozzájárul a családok segítéséhez, a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk, foglalkoztathatóságuk elősegítéséhez is és különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata nem rendelkezik bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatással. A lakosok jelenleg vagy Segesden vagy Nagyatádon vehetik igénybe az ellátást, amennyiben az ottani kapacitás megengedi azt. Ötvöskónyi településen a 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt (2019.01.01-én 74 fő), így Ötvöskónyi Község Önkormányzatának az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94.§ (3a) bekezdése értelmében kötelező gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2022.06.29.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009