Ingatlanárverési hirdetmény

Cofidis Magyarországi Fióktelepe végrehajtást kérő (hivatkozási száma: C71218493_VH),

IMREI TAMÁS adós ellen megindult végrehajtási ügy(ek)ben tájékoztatom a feleket és érdekelteket, hogy a követelés(ek) behajtása érdekében adós(ok) tulajdonában álló ingatlanra a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht) 141. § értelmében árverést tűzök ki.