FELHÍVÁS!

A belterületi és külterületi égetés szabályainak betartására

A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője felhívja a lakosság figyelmét a belterületi és külterületi égetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartására.

Általános tudnivalók:

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. március 5-én hatályba lépet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.

I. Belterületi szabadtéri égetés

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete rendelkezik a helyi égetés szabályairól. Ennek értelmében az avar és kerti hulladék égetését szeptember 1-től április 30-ig, kizárólag hétfői és pénteki napokon 9 és 18 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 60 percet nem haladhatja meg. Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet.

A belterületi égetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének következményeiről szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet alapján 

50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük a lakosságot, hogy az avar és kerti hulladék égetésével kapcsolatos előírásokat – mindannyiunk egészségének megóvása érdekében – önként teljesítsék.

II. Külterületi szabadtéri égetés

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyéve legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet, melyre a tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal az I. fokú tűzvédelmi hatóságnak (Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 7570 Barcs, Béke utca 81., Tel.: 82/463-128) kérelmet kell benyújtani. A hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Az első fokú eljárás lefolytatásáért 3.000 Ft illetéket kell megfizetni, kérelmenként. 

Az engedélyezéshez szükséges kérelem nyomtatvány az önkormányzat hivatali helyiségében kérhető.

Ha a szabadban tüzet gyújtunk, a következő alapvető szabályokat minden esetben be kell tartani:

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!

  • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról!
  • Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám!
  • Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani!
  • Tűzgyújtás előtt tájékozódjunk a várható időjárásról, szeles időben ne gyújtsunk tüzet, hisz a szélben a lángok könnyen továbbterjedhetnek!

Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályok:

A tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos, az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel, a szalmát égetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni TILOS! A tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apróvadban okozható kár elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani!

Tarlóégetés a 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető!

Az észlelt tüzet késedelem nélkül a 105-ös vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó számon jelezni kel a tűzoltóságnak!Ötvöskónyi, 2015. április 9.

Veszner József s.k.
címzetes főjegyző