Helyi adók

Magánszemélyek kommunális adója:
2.§
Adókötelezettség terheli a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. §-ban meghatározott magánszemélyt.

3.§

Az adó mértéke:

a) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után: 5.000 Ft
b) lakás után: 5.000 Ft
c) telektulajdon után: 15.000 Ft
d) nem lakás céljára szolgáló építmények után: 7.500 Ft


Iparűzési adó

4.§

Az adó mértéke: 

a) állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
b) ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként: 5.000 Ft