Cikkek

„Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban”- EFOP 1.6.2-16-2017-00104

Pályázati adatok:esza-logo

A kedvezményezett neve: Ötvöskónyi Község Önkormányzata
A projekt címe: EFOP 1.6.2-16-2017-00104 „Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban” 
Támogatás összege: 94.243. 816 Ft 
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2021.06.29.


A projekt bemutatása:

Ötvöskónyi Község Önkormányzata nagy reményekkel és tervekkel, konzorciumban nyújtotta be az „Összefogás a romákért, telep program Ötvöskónyiban” című pályázatát az EFOP 1.6.2 „Szegregált élethelyzetek felszámolása” támogatási konstrukcióra. A pályázat 2018. április 12.-én támogatói döntésben részesült, így lehetővé vált a támogatási kérelemben vállalt feladatok és célok elérése. A megvalósításhoz konzorciumi partner a települési roma nemzetiségi önkormányzat, a közösségfejlesztésben tapasztalt Roma-Kert Egyesület, és a társadalmi felzárkózási feladatokért felelős Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Somogy Megyei Kirendeltségén keresztül.

Ötvöskónyi a Nagyatádi Járás és Somogy megye leginkább hátrányos helyzetben lévő településeinek egyike. A projektbe bevont célcsoport tagoknak 8 vagy annál kevesebb általános iskolai végzettségük van, ami kevés a tartós, elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez. Kiugrási pontot jelenthet az aktív munkaerőpiacra való visszajutáshoz - a felmérési adatok alapján- tervezett képzések és tréningek. Törekszünk a közösségépítésre, közös foglalkozásokra, mely a szegregátumon kívül és belül élők összekovácsolását biztosítja.

Stratégiai célkitűzések:

A potenciális lakosság bizalmának megszerzése.Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje.

Növekedjen a telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya.

Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota.

Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat).

Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak.

Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma.

Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei.

Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma.

Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra.

Javuljon a közösségi kohézió a településen.

Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat.

Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzáférési lehetőség igénybevételére való képesség (CSOK, kedvezményes építési telek vásárlása, munkaviszony létesítését segítő beavatkozások).

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00104


PROGRAMOK

SAJTÓKÖZLEMÉNYEK