Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.


Az új szabályok szerint 2016. január 1-tõl a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Ötvöskónyi Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére  a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon. 
Azaz a korábbi gyakorlattól eltérően, amikor minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára biztosított volt a nyári étkeztetés, 2016-tól ezt már csak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kell biztosítani a nyári, őszi, téli és tavaszi szünetben egyaránt.

A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

 
A gyermekétkeztetés új szabályai szerint érintett gyermekek szülei/törvényes képviselői írásban értesülnek az igénylés módjáról.

 
Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségében.

A kitöltött nyomtatványokat – az őszi, a téli és a 2018. tavaszi ingyenes étkeztetéshez – 2018. október 19.-én (péntek) déli 12.00 óráig juttathatják el Ötvöskónyi Község Önkormányzata hivatali helyiségébe. A nyári szünidő határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

Fontos! Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon (az őszi szünet esetében 2018. szeptember 27.-én, a téli szünet esetében 2018. november 22.-én, a tavaszi szünet esetében 2019. március 18.-án) fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetést – a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében – a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Az ingyenes szünidei étkezést az 

  • őszi szünetben valamennyi munkanapon, azaz 2018. október 29.-én, október 30.-án, október 31.-én, és november 2.-án (hétfő, kedd, szerda, péntek), 
  • téli szünetben valamennyi munkanapon, azaz 2018. december 27.-én, december 28.-án és 2019. január 2.-án,
  • 2019. tavaszi szünetben valamennyi munkanapon, azaz 2019. április 18.-án és április 23.-án

biztosítja Ötvöskónyi Község Önkormányzata az ételételhordó dobozban történő elvitelével az alábbi gyermekek részére:

  • azoknak a gyermekeknek, akik még nem járnak bölcsődébe és óvodába, de az 5 hónapos kort már betöltötték,
  • az általános iskolába és középiskolába járó gyermekeknek a 18. életévük betöltéséig.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

Az ebéd kiosztására a szünetekben Ötvöskónyi Község Önkormányzata Konyháján kerül sor déli 12.00 és 13.00 óra között.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!


Segesd, 2018. szeptember 6.


Tisztelettel:

dr. Varga Katalin
jegyző